آموزشگاه طلا و جواهرسازی هاشمی به عنوان مجتمع آموزشی تخصصی طلا و جواهرات در سال ۱۳۹۸ تاسیس گردیده است که توسط مدال آوران مسابقات ملی و جهانی مهارت اداره میشود .این مجتمع تمامی رشته های آموزشی موجود در صنعت طلا و جواهرسازی را دارا میباشد و توسط اساتید مجرب کشوری و نخبه های جهانی آموزش داده میشود. اهداف اصلی این مجتمع ترویج شغل و صنعت خلاقانه طلا و جواهرسازی میباشد که می توانند ایده های خاص خود را به تصویر بکشند و درنتیجه جواهرات زیبایی خلق کنند.